منوهای نصب در پنل مدیریت

  • ورود
  • سبد خرید شما خالی است.

بورسیه تحصیلی

تمامی علاقهمندان در ضمینه برنامه نویسی و حوضه برنامه نویسیان و دانشجویان و کسانی که علاقهمندان به حوضه برنامه نویسان می توانند با استفاده از بورسیه تحصیلی در سایت پایتونی ها که به صورت امتحان یکپارچه در سومین روز شمسی هر ماه می توانند با شرکت در امتحانات یکپارچه می توانند در امتحانات شرکت کنند و در سایت پایتونی های به رایگان در تمامی دوره ها و امکانات سایت پایتونی ها شرکت داشته باشند.

 

نکته بسیار مهم* : در هر ماه فقط 1 نفر و با بالاترین نمره می تواند در بورسیه تحصیلی پایتونی های شرکت نماید.

لیست نخبگان سایت پایتونی ها

ماه جارینام و نام خانوادگینمره ورودی
آذر ماه 98***********************************************************

آزمون ماهانه

آماده سازی برای ورود به آزمون بورسیه ماهانه سایت پایتونیها 

X