021-71053903 [email protected] پشتیبانی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 16

Polynomial Regression

الگوریتم Polynomial Regression یا چند جمله ای زیر مجموعه یادگیری نظارت شده در یادگیری ماشین می باشد.

رگراسیون چند جمله ای نوعی رگراسیون خطی است که در آن رابطه بین متغیر مستقل X و متغیر وابسته Y به صورت چند جمله ای درجه n مدل می شود.

رگراسیون غیر خطی رابطه بین متغیر های X و Y را به صورت (X|Y)E نشان می دهد.

چرا Polynomial Regression :
 • برخی روابط وجود دارند که فرضیه آنها یک منحنی است. واضح است که این چنین مواردی چند جمله ای هستند.
 • در مسائل مربوط به رگراسیون خطی چندگانه فرض بر این است که همه متغیر های مستقل، مستقل هستند. اما در رگراسیون چندجمله این فرض وجود ندارد.
 • اگر تلاش کنید یک مدل خطی برای منحنی داده ها ایجاد کنید. یک نمودار از پرکندگی باقی مانده ها (y) روی پیش بینی (x) کشیده می شود، که تعداد باقی مانده های مثبت بسیاری در وسط نمودار خواهد داشت. بنابر این در چنین شرایطی رگراسیون خطی مناسب نیست.
کاربرد های رگراسیون چند جمله ای:
 • برسی نسبت رشد بافت ها
 • پیشرفت همه گیر بیماری
 • توزیع ایزوتپ های کربن در رسوبات دریاچه

محاسبه فرمول Polynomial Regression :

y = a + b1x + b2x^2 +….+ bnx^n+ epolynomial regression

y: متغیر وابسته

a: باقی مانده

x: متغیر مستقل

b: شیب خط

n: درجه چند جمله ای

e: خطای احتمالی

مزایا Polynomial Regression :
 • ایجاد بهترین تقریب بین متغیر وابسته و مستقل در رگراسیون چند جمله ای.
 • Polynomial Regression مناسب برای منحنی با طیف گسترده است.
 • طیف گسترده ای از عملکردها را پوشش می دهد.
معایب Polynomial Regression :
 • وجود یک یا دو فاصله زیاد بین داده ها می تواند تاثیر زیادی روی نتیجه آنالیز رگراسیون چند جمله ای بگذارد.
 • نسبت به فاصله ها بسیار حساس است.
 • متاسفانه ابزارهای اعتبار سنجی کمتری برای آنالیز فاصله ها در رگراسیون چندجمله ای نسبت به رگراسیون خطی وجود دارد.

مطالعه بیشتر

maryam keshvari

31 مطلب منتشر شده

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات علاقمند به زبان برنامه نویسی python و هوش مصنوعی

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب پرمخاطب پایتونی ها

Logistic regression

Logistic Regression چیست؟

3
دقیـقه مطالعه
ادامه ...

محصولات فروش پایتونی ها

%60
تخفیف

آموزش فیگما (Figma)

30,000 تومان
3
%69
تخفیف

آموزش برنامه نویسی پایتون

35,000 تومان
2