021-71053903 [email protected] پشتیبانی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 16

Range IP تقسیم‌ بندی آی پی ها

کلاس های آی پی Range IP

Net ID. Host ID. Host ID. Host ID /8۱-۱۲۶A
Net ID. Net ID. Host ID. Host ID /16۱۲۸-۱۹۱B
Net ID. Net ID. Net ID. Host ID /24۱۹۲-۲۲۳C
۲۲۴-۲۳۹D
 ۲۴۰-۲۵۵E

Range IP

*کلاس D برای کارهای خاصی به کار می‌رود و به صورت multicast می‌باشد.

*کلاس E به صورت آزمایشی است و در آزمایشگاه‌های تست IP  استفاده می‌شود.

اگر بخواهیم برای شبکه خودمان یکی از کلاس‌های بالا را انتخاب کنیم بهتر است کلاس A را انتخاب کنیم چون ۲ به توان ۲۴ حالت IP به ما می‌دهد و در نتیجه تعداد Host بیشتری را می‌توانیم IP دهی کنیم.

تقسیم‌ بندی آی پی ها Range IP از نظر وجود یا عدم وجود:

Valid: یعنی این IP را می‌توان به یک Host داد.

Invalid: یعنی این IP  را نمی‌توان به یک Host داد.

دو آدرس Network و Broadcast در شبکه، آدرس‌های Invalid هستند و هر آنچه میان آن‌ها است Valid است.

آدرس Network چیست؟

هرگاه تمام بیت‌های مربوط به Host ID با توجه به Subnet Mask مقدار صفر باشد به آن Network می‌گوییم.

آدرس Broadcast چیست؟

هرگاه تمام بیت‌های مربوط به Host ID با توجه به Subnet Mask  مقدار ۱ باشد به آن Broadcast می‌گوییم.

با توجه به تعاریف بالا سوالی طرح می‌کنم: در IP زیر آدرس Network و آدرس Broadcast چیست؟

۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۰/۲۴

آدرس Network در آی‌ پی بالا: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۰ و آدرس Broadcast در آن  ۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۵۵ است.

مثالی دیگر: ۱۰.۰.۰.۰/۸

آدرس ۱۰.۰.۰.۰ Network است و آدرس ۱۰.۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵ Broadcast است. این دو آدرس Invalid هستند و هر آنچه بین آن دو است Valid است.

تقسیم‌ بندی آی پی ها Range IP از لحاظ ارزش

۱- IP های Public

۲- IP های Private

IP های Private آی پی‌هایی هستند که در شبکه داخلی بکار می‌روند مانند: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۰/۱۶

IP های Public آی پی هایی هستند که در اینترنت بکار می‌روند و دارای خاصیت Unique یعنی منحصر بفرد هستند، که مرجع توزیع آنها ICANN و IETF  می‌باشد که از طریق ISP ها به کاربران داده می‌شود، این IP ها در دنیا یکتا هستند و فقط از هر یک از این ‌‌IP ها یکی موجود است که ISP ها آن را از ICANN خریداری می‌کنند و چون تعداد IP های خریداری شده‌ محدود است، ISP مجبور است از عمل Subneting  استفاده کند. Subneting در شبکه داخلی زیاد به کار نمی‌رود اما در شبکه‌های Public یا اینترنتی بسیار زیاد کاربرد دارند.

توجه: در بازار بسیار شایع است که ‌IP ولید به همان IP اینترنتی یا Public گفته می‌شود و IP اینولید Invalid به IP داخلی یا Private گفته می‌شود، هنگامی که می‌گویند IP ولید می‌خواهم منظورشان IP اینترنتی است و این یک اصطلاح غلط رایج است.

IP های Private یا شبکه داخلی شامل IP های زیر هستند و هرچه جز این باشد جزو IP های Public یا اینترنتی است:

۱۰.۰.۰.۰ – ۱۰.۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵۱۰.۰.۰.۰/۸
۱۷۲.۱۶.۰.۰ – ۱۷۲.۳۱.۲۵۵.۲۵۵۱۷۲.۱۶.۰.۰/۱۲
۱۹۲.۱۶۸.۰.۰ – ۱۹۲.۱۶۸.۲۵۵.۲۵۵۱۹۲.۱۶۸.۰.۰/۱۶

در صورتی که آدرس اینترنتی یا Public را در شبکه Private یا داخلی بکار ببریم قابل اجرا است اما ممکن است باعث مشکلاتی شود مثلا اگر ما IP سایت گوگل را در شبکه داخلی خود بکار بگیریم هنگامی که IP گوگل را می‌زنیم به جای رفتن به گوگل PC شبکه داخلی باز می‌شود.

Subnetting چیست؟

هرگاه از بیت‌های Host ID برداریم و به Net ID بدهیم به این عمل Subnetting گفته می‌شود.

در عمل subneting هنگامی که یک عدد به prefix (در مبحث تعریف IP توضیحی در خصوص Prefix داده‌ام) اضافه کردیم به طریق زیر، آن را محاسبه می‌کنیم مثلا آی پی: ۱۰.۰.۰.۰/۲۴ را با پرفیکس ۲۴ داریم، و می‌خواهیم یکی به آن اضافه کنیم و با پرفیکس ۲۵ حساب کنیم:

چون کل IP که داریم ۳۲ است پرفیکس رو منهای ۳۲ می‌کنیم. حاصل ۷ است. ۲ به توان ۷ مساوی با ۱۲۸ است. نتورک‌ها عبارتند:

۱۰.۰.۰.۰ –   ۱۰.۰.۰.۱۲۷

۱۰.۰.۰.۱۲۸ – ۱۰.۰.۰.۲۵۵

اگر بخواهیم آی پی ۱۰.۰.۰.۰/۲۵ را حساب کنیم که چه تعداد IP در آن تولید می‌شود و چه تعداد IP ولید خواهیم داشت به طریق زیر محاسبه می‌کنیم:

تفاضل ۲۴ و ۲۵ میشود ۱ و  چون برای هر بیت دو حالت داریم، بنابراین تعداد Range  یا subnet work  برابر است با  ۲=۱^۲  و چون در  هر Range دو آی پی Invalid داریم بنابراین تعداد آی پی Invalid برابر است با حاصلضرب تعداد Range در ۲ که در پرفکیس ۲۵، ۴ آی پی Invalid داریم.

مثالی دیگر: در آی پی ۱۰.۰.۰.۰/۲۴ اگر prefix را به ۲۹ تبدیل کنیم

الف) در هر Range IP چه تعداد IP تولید می‌شود؟

ب) در هر Range IPچه تعداد Host را می‌توان IPدهی نمود؟

ج) چند Range IP داریم و چه تعداد آی پی Invalid داریم؟

پاسخ:

الف)  ۳=۲۹-۳۲ بنابراین ۲ را به توان ۳ می‌رسانیم حاصل ۸ آی پی است.

ب) در هر رنج چون دو آی پی Invalid داریم ۶، Host را می‌توان IPدهی نمود.

ج)    ۵=۲۴-۲۹ بنابراین ۲ را به توان ۵ می‌رسانیم تعداد رنج ۳۲ است در هر رنج دو آی پی Invalid داریم پس ضربدر ۲ می‌کنیم پس ۶۴ آی پی Invalid داریم.

چون مجال آوردن ۳۲ رنج نیست من ۴ رنج اول را ذکر می‌کنم

۱۰.۰.۰.۰     –       ۱۰.۰.۰.۷

۱۰.۰.۰.۸     –       ۱۰.۰.۰.۱5

۱۰.۰.۰.۱6   –       ۱۰.۰.۰.۲۳

۱۰.۰.۰.۲۴   –       ۱۰.۰.۰.۳1

subnet mask  و prefix به دو حالت زیر خوانده می‌شوند:

Subnet maskPrefixSubnet maskPrefix
۱۲۸.۰.۰.۰1۲۵۵.۲۵۵.۱۲۸.۰17
۱۹۲.۰.۰.۰2۲۵۵.۲۵۵.۱۹۲.۰18
۲۲۴.۰.۰.۰3۲۵۵.۲۵۵.۲۲۴.۰19
۲۴۰.۰.۰.۰4۲۵۵.۲۵۵.۲۴۰.۰20
۲۴۸.۰.۰.۰5۲۵۵.۲۵۵.۲۴۸.۰21
۲۵۲.۰.۰.۰6۲۵۵.۲۵۵.۲۵۲.۰22
۲۵۴.۰.۰.۰7۲۵۵.۲۵۵.۲۵۴.۰23
۲۵۵.۰.۰.۰8۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۰24
۲۵۵.۱۲۸.۰.۰9۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۱۲۸25
۲۵۵.۱۹۲.۰.۰10۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۱۹۲26
۲۵۵.۲۲۴.۰.۰11۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۲۲۴27
۲۵۵.۲۴۰.۰.۰12۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۲۴۰28
۲۵۵.۲۴۸.۰.۰13۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۲۴۸29
۲۵۵.۲۵۲.۰.۰14۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۲۵۲30
۲۵۵.۲۵۴.۰.۰15۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۲۵۴31
۲۵۵.۲۵۵.۰.۰16۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵32

تقسیم‌ بندی آی پی ها بر اساس SLSM  و VLSM

تا بحال می گفتیم ۲۶/ Prefix داریم که ۶ بیت برای Host  بود و می‌توانستیم ۶^۲ IP  داشته باشیم، و ۲-۶^۲ عدد Host، اما به موضوعی که سعی بر پرداختن به آن را داریم، کاملا برعکس است.

SLSM و VLSM وقتی است که بخواهیم IP را بر اساس کاربران محاسبه کنیم،

SLSM وقتی است که تعداد کاربران به هم نزدیک باشد مثلا ۴۰، ۵۰، ۵۵ در این حالت بیشترین تعداد کاربر را در نظر می‌گیریم و برای بقیه نیز همان را محاسبه می‌کنیم. و مشکلی با هدر رفت آی پی نداریم.

VLSM وقتی است که بخواهیم با کمترین هدر رفت IP دهی کنیم.

بعنوان مثال فرض می‌کنیم آی پی ۱۹۲.۱۶۸.۰.۰ را داریم، این آی پی را چگونه بین  ۴، ۲۵، ۵۵  کاربر تقسیم کنیم که کمترین هدر رفت IP را داشته باشیم:

پاسخ:

۲^H – 2 ≥ N → تعداد کاربران

۲^H – 2 ≥ ۵۵ → ۲^H ≥  ۵۷ → H = 6               ۲^۶ = ۶۴ تعداد پرش

۳۲ – ۶ = ۲۶ : Prefix

Subnet Mask: 255.255.255.192

N تعداد کاربران است، ۳۲ تعداد کل آی پی ها Range یا Subnet work اول به صورت زیر است:

۱۹۲.۱۶۸.۰.۰/۲۶  –   ۱۹۲.۱۶۸.۰.۶۳/۲۶

Range  دوم  که ۲۵ کاربر است به طریق زیر:

۲^H – 2 ≥ ۲۵ → ۲^H ≥  ۲۷ → H = 5               ۲^۵ = ۳۲ تعداد پرش

۳۲ – ۵ = ۲۷ : Prefix

Subnet Mask: 255.255.255.224

تعداد کل آی پی های Range یا Subnet work دوم به صورت زیر است:

۱۹۲.۱۶۸.۰.۶۴/۲۷  – ۱۹۲.۱۶۸.۰.۹۵/۲۷

Range سوم که ۴ کاربر است به صورت زیر:

۲^H – 2 ≥ ۴ → ۲^H ≥  ۶ → H = 3              ۲^۳ = ۸ تعداد پرش

۳۲ – ۳ = ۲۹ : Prefix

Subnet Mask: 255.255.255.248

تعداد کل آی پی های Range یا Subnet work سوم به صورت زیر است:

۱۹۲.۱۶۸.۰.۹۶/۲۹  – ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۰۳/۲۹

مقالات بیشتر :

Subnetting چیست ؟!!

مک آدرس چیست ؟!!

تقسیم‌ بندی آی پی ها Range IP ؟

سه کلاسِ پایه‌ایِ مختلفِ نشانی‌دهیِ آی‌پی، برای شبکه‌های بزرگ، متوسط و کوچک وجود دارد. کلاس A برای شبکه‌های بزرگ، کلاس B برای شبکه‌های متوسط و کلاس C برای شبکه‌های کوچک است.

محمد محمدپور

34 مطلب منتشر شده

محمد محمد پور علاقه مند به برنامه نویسی پایتون شاخه ی امنیت تست و نفوذ کارشناس IT دانشگاه کرج علاقه های شخصی ویدیو گیم فیلم موزیک

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب پرمخاطب پایتونی ها

لوگوی داکر

داکر(DOCKER) چیست؟

2
دقیـقه مطالعه
ادامه ...

محصولات فروش پایتونی ها

%60
تخفیف

آموزش فیگما (Figma)

30,000 تومان
3
%69
تخفیف

آموزش برنامه نویسی پایتون

35,000 تومان
2