021-71053903 [email protected] پشتیبانی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 16

python keywords کلیدواژه های پایتون

مقدمه

با سلام و عرض ادب

اگر در حال یادگیری زبان برنامه نویسی پایتون هستید یکی از چیز های پایه ای که باید یاد بگیرید کلیدواژه های پایتون python keywords میباشد .

در این مقاله قصد داریم این کلید واژه ها را نام برده و درباره آنها توضیح دهیم.

کلیدواژه and

در کد ها هم مانند دنیای واقعی رابطی است بین دو جمله به مثال زیر دقت کنید:

>>> x = (5 < 7 and 6 > 4)
>>> print(x)
True

کلیدواژه as

برای مخفف سازی استفاده میشود:

import tkinter
tkinter.Tk()


import tkinter as tk
tk.Tk()

کلیدواژه assert

برای دیباگ کردن استفاده میشود.

زمانی که واکنشی نشان ندهد یعنی کد درست است و زمانی که ارورر بدهد کد مشکل و باگ دارد.

>>> x = 3
>>> assert x == 3
>>> assert x < 5
>>> assert x < 1
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#3>", line 1, in <module>
  assert x < 1
AssertionError

کلیدواژه break

در صورت استفاده شدن در حلقه ، حلقه شکسته شده و دیگر کار نمی‌کند.

for i in range(9):
if i > 3:
break
print(i)

#خروجی :
0
1
2
3

کلید واژه class

برای تعریف کردن کلاس ها میباشد.

class adad:
  x = 1
  y = 2
adad.x
#خروجی:
1

کلیدواژه continue

برای ادامه دادن حلقه استفاده میشود.

for i in range(9):
  if i == 3:
    continue
  print(i)
#خروجی:
0
1
2
4
5
6
7
8

 

کلیدواژه def

برای تعریف تابع استفاده میشود.

def ttt():
  print('Hello World!')
ttt()
#خروجی:
Hello World!

کلید واژه del

برای حذف کردن یک شیئ استفاده میشود

>>> a = 2
>>> a
2
>>> del a
>>> a
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#20>", line 1, in <module>
  a
NameError: name 'a' is not defined

کلیدواژه if

برای ایجاد یک شرط استفاده میشود.

کلیدواژه elif

برای اضافه کردن شرط دیگری به مجموعه ای از شرط ها hsj که اگر شرط اصلی و اول عمل نکرد به سراغ شرط بعدی میرود و در صورت عمل نکردن شرط ها از else استفاده میشود.

کلیدواژه else

برای در نظر گرفتن مخالف شرط تعیین شده استفاده میشود به معنی ” در غیر این صورت ” استفاده میشود.

a = 12
if a == 12:
  print('hi!')
elif a > 5:
  print('bye!')
else:
  print('hibye!')
#خروجی:
hi!


a = 11
if a == 12:
  print('hi!')
elif a > 5:
  print('bye!')
else:
  print('hibye!')
#خروجی:
bye!a = 1
if a == 12:
  print('hi!')
elif a > 5:
  print('bye!')
else:
  print('hibye!')
#خروجی:
hibye!

کلیدواژه try ، except ،finally

try برای امتحان کردن عملی در پایتون استفاده می شود. که در صورت اشتباه بودن و باگ داشتن عمل با کلیدواژه  except ارورری از پیش تعیین شده نمایش میدهد و در آخر هم finally در هر صورت عمل خود را نمایش میدهد.

try:
 x > 3
except:
 print("warning!")
else:
 print("OK")
finally:
 print("try exept is finished")
#خروجی:
warning!
try exept is finished


x = 4
try:
 x > 3
except:
 print("warning!")
else:
 print("OK")
finally:
 print("try exept is finished")
#خروجی:
OK
try exept is finished

کلیدواژه False

به معنی غلط و یا صفر در کد به کار میرود

>>> print(5 == 6)
False

کلیدواژه for

برای ساخت حلقه for استفاده میشود.

for i in range 3:
  print(i)
#خروجی:
0
1
2

کلیدواژه from

برای صدا زدن قسمتی از یک کتابخانه استفاده میشود.

from tkinter import *

کلیدواژه global

برای شناساندن شیئی بیرون از یک تابع استفاده میشود.

def hi():
  global x
  x = 'hello'

hi()

print(x)
#خروجی:
hellodef hi():

  x = 'hello'

hi()

print(x)
#خروجی:
Traceback (most recent call last):
 File "./prog.py", line 10, in <module>
NameError: name 'x' is not defined

کلیدواژه import

برای صدا زدن کتابخانه ها استفاده میشود.

import numpy

کلیدواژه in

برای بررسی وجود مقداری در لیست یا تاپل یا …

name = ['ali', 'hamed', 'bahram']

if 'ali' in name:
  print('hi ali')
#خروجی:
hi ali

کلیدواژه is

برای اثبات “==” بکار میرود.

>>> a = 7
>>> a is 7
True
>>> a == 7
True

کلیدواژه lambda

براي تعريف تابع ناشناخته استفاده ميشود.

x = lambda a : a + 10

print(x(5))

#خروجي:
15

کلیدواژه None

برای نمایش دادن مقدار هیچ یا None بکار میرود.

x = None

if x == False:
  print(False)
elif x == True:
  print(True)
else:
  print(None)

#خروجی:
None

کلیدواژه nonlocal

در تابع های تو در تو برعکس کلیدواژه global عمل میکند و یک متغیر را بیرون از تابع منقضی میکند.

def myfunc1():
 x = "John"
 def myfunc2():
  nonlocal x
  x = "hello"
 myfunc2() 
 return x

print(myfunc1())

کلیدواژه not

در زبان برنامه نویسی پایتون برای اثبات ” =! ” کار میکند.

به مثال زیر توجه کنید:

x = False

print(not x)
1 != 2

کلیدواژه or

دقیقا مانند “یا” در زبان گفتاری عمل میکند.

x = (5 > 3 or 5 > 10)

print(x)

کلیدواژه pass

زمانی استفاده میشود که نمیخواهید عملی انجام شود.

a = 3
b = 2

if b < a:
  pass

کلیدواژه raise

در صورت نیاز میتوانید ارروری به کاربر نمایش دهید که خود آن را ایجاد کردید.

x = -1

if x < 0:
 raise Exception("Sorry, no numbers below zero")

کلیدواژه return

مقداری را برمی گرداند و تابع را غیر فعال میکند.

def myfunction():
 return 3+3
 print("Hello, World!")

print(myfunction())

#خروجی:
6

کلیدواژه True

دقیقا مخالف و برعکس False می باشد.

کلیدواژه while

برای ساخت حلقه while استفاده میشود.

while True:
  print('hello')


#خروجی:

hello 
hello
hello
hello
hello
.
.
.

کلیدواژه with

دقیقا همانند “با” در زبان گفتاری در زبان برنامه نویسی پایتون مورد استفاده قرار می گیرد.

کلیدواژه yield

تابع را متوقف میکند اما در همانجا ذخیره میکند تا در صورت امکان به کار خود ادامه دهد.

با تشکر از همراهیتان

کلیدواژه های پایتون

python keywords

مقالات بیشتر:

کتابخانه zoneinfo

دانلود ویدیو از یوتیوب با پایتون!! ( pytube )

برای اطلاعات بیشتر از python keywords میتوانید به www.python.org مراجعه کنید.

محمد مهدی عینی

17 مطلب منتشر شده

محمدمهدی عینی ، علاقه مند به برنامه نویسی و علوم کامپیوتری ، برنامه نویس زبان برنامه نویسی پایتون ، مدرس برنامه نویسی GUI تحت ویندوز ، دانش آموز دبیرستان استعداد های درخشان باهنر 1

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات فروش پایتونی ها

%60
تخفیف

آموزش فیگما (Figma)

30,000 تومان
3
%69
تخفیف

آموزش برنامه نویسی پایتون

35,000 تومان
2