021-71053903 [email protected] پشتیبانی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 16

آموزش کتابخانه Turtle در پایتون (مرجع کامل)

فهرست مطالب پنهان
4 فصل دوم :‌ مروری بر متود ها ( روش های استفاده )‌ از Turtle

آموزش کد نویسی گرافیکی با پایتون

turtle — Turtle graphics

 

 مقدمه :

آموزش کتابخانه Turtle : با سلام و درود خدمت تمامی دانپذیران خوب وبسایت پایتونی ها با یک مقاله دیگر در حوزه برنامه نویسی پایتون در خدمت شما هستیم ، تو این مقاله می خوایم در مورد یکی از جالب ترین کتابخانه های پایتون به نام لاکپشت یا turtle صحبت کنیم !

 

 

نکته *: در شکل بالا آن مثلثی که در وسط نرم افزار وجود دارد را لاکپشت می نامند.

خوب کتابخانه لاکپشت در برای ساخت اشکال هندسی و در کل رسم گرافیکی هر نوع شکل و مدلی هستش و بیشتر برای روان خانی کد و تند کردن کد نویسی استفاده میشه در کشور هایی مثل آمریکا و کانادا از کتابخانه لاکپشت برای یادگیری برنامه نویسی برای کودکان استفاده میشود.در ضمن کتابخانه Turtle بخشی از یک زبان برنامه نویسی دیگر به اسم لوگو بود که در سال 1967 توسط ( Wally Feurzeig, Seymour Papert and Cynthia Solomon ) ساخته شد .

 

 

فصل اول :‌ آموزش نصب و راه اندازی 

کتابخانه turtle به صورت پیش فرض بعد از نصب پایتون بر روی سیستم عامل شما نصب می شود و نیاز به نصب دوباره آن نیست ! اما اگر بعد از دستور :

مرحله ۱ :

import turtle

مرحله ۲ :

با ارور زیر مواجه شدید :

ImportError: No module named turtle

مرحله ۳ :

با دستور زیر از طریق پکیج منجر PIP  اقدام به نصب کنید :

pip install turtle

بعد از نصب کتابخانه شما به راحتی با دستور import که در مرحله اول گفته شد کتابخانه را فراخانی کنید .

 

 

روش دوم نصب با استفاده از git‌:

در این مرحله شما می توانید با استفاده از سورس نرم افزار کتابخانه Turtle را نصب کنید :

مرحله اول :

فراخانی سورس کد از ریپوزیتوری گیت هاب :

نکته* : دستور زیر را باید در سیستم عامل های توزیع لینوکس در ترمینال و در سیستم عامل های ویندوز در محیط CMD اجرا کنید .

نکته * : برای نصب سورس در سیستم عامل ویندوز در CMD باید نرم افزار Git یا GitBash بر روی سیستم عامل شما نصب باشد .

$ git clone git://github.com/rain1024/turtle

 

مرحله دوم : 

باید پکیج زیر را نیز دانلود کنید .

$ curl -OL https://github.com/rain1024/turtle/tarball/master

 

مرحله سوم :

بعد از اجرای دستور کد های بالا می توانید با استفاده از دستور زیر بدون استفاده از اینترنت شروع به نصب کتابخانه Turtle کنید :

$ python setup.py install

 

 

فصل دوم :‌ مروری بر متود ها ( روش های استفاده )‌ از Turtle

1-تنظیمات حرکتی

حرکت و انتقال پیکان ( همان نوک لاکپشت )

به طور کلی ۱۶ متود برای جابه جایی پیکان در این کتابخانه تعریف شده که شما لیست کامل آن ها را مشاهده کنید :

 • forward() | fd()

 • backward() | bk() | back()

 • right() | rt()

 • left() | lt()

 • goto() | setpos() | setposition()

 • setx()

 • sety()

 • setheading() | seth()

 • home()

 • circle()

 • dot()

 • stamp()

 • clearstamp()

 • clearstamps()

 • undo()

 • speed()

ارتباط مستقیم با پیکان

با استفاده از دستورات زیر می توانید به صورت مستقیم با پیکان ارتباط برقرار کنید و مختصات آن را جابه جا کنید :

 • position() | pos()

 • towards()

 • xcor()

 • ycor()

 • heading()

 • distance()

 

تنظیم و اندازه گیری :

با استفاده از تنظیمات زیر می توانید مختصات درجه و رادیان تغییر دهید .

 • degrees()

 • radians()

 

ابزار قلم

تنظیم کشیدن

 • pendown() | pd() | down()

 • penup() | pu() | up()

 • pensize() | width()

 • pen()

 • isdown()

 

کنترل رنگ

 • color()

 • pencolor()

 • fillcolor()

 

تنظیمات پر كردن فضای خالی

 • filling()

 • begin_fill()

 • end_fill()

سایر موارد بر کنترل بیشتر در ترسیم اشکال‌:

 • reset()

 • clear()

 • write()

 

 

 

2-تنظیمات فضا

فضا هایی که قابلیت دیدن دارند :

 • showturtle() | st()

 • hideturtle() | ht()

 • isvisible()

تنظیمات ظاهری :

 • shape()

 • resizemode()

 • shapesize() | turtlesize()

 • shearfactor()

 • settiltangle()

 • tiltangle()

 • tilt()

 • shapetransform()

 • get_shapepoly()

 

 

تنظیمات مربوط به Events :

 • onclick()

 • onrelease()

 • ondrag()

 

 

متود های ويژه :

 

 • begin_poly()

 • end_poly()

 • get_poly()

 • clone()

 • getturtle() | getpen()

 • getscreen()

 

 

3-تنظیمات مریوط به صفحه نمایش گر :

کنترل صفحه نرم افزار ( ویندوز‌ )

 • bgcolor()

 • bgpic()

 • clear() | clearscreen()

 • reset() | resetscreen()

 • screensize()

 • setworldcoordinates()

کنترل انیمیشن ها

 • delay()

 • tracer()

 • update()

 

 

 

تنظیمات اسفاده از Events ها در صفحه نمایش

 • listen()

 • onkey() | onkeyrelease()

 • onkeypress()

 • onclick() | onscreenclick()

 • ontimer()

 • mainloop() | done()

 

تنظیمات کلی و متود های خاص

 • mode()

 • colormode()

 • getcanvas()

 • getshapes()

 • register_shape() | addshape()

 • turtles()

 • window_height()

 • window_width()

متود های خاص مخصوص صفحه نمایش ( ویندوز )

 • bye()

 • exitonclick()

 • setup()

 • title()

 

 

متود ورودی گرفتن در Turtle

 • textinput()

 • numinput()

 


شروع آموزش :

از این قسمت به بعد ما سعی تمامی متود ها را به صورت ریز به ریز همراه با توضیحات و اشکال برای شما به نمایش بگذاریم.

 • turtle.forward(distance)
 • turtle.fd(distance)

 

import turtle

turtle.forward(distance)

توضیح متود :

در متود بالا با استفاده از کد بالا نوک پیکان در هر جهتی که باشد رو به جلو حرکت می کند به صورت مثال اگر از متود بالا به شکل کد  زیر استفاده نماییم نمونه خروجی نرم افزار را در تصویر خواهیم دید .

>>> import turtle
>>> turtle.forward(25)
>>> turtle.position()
(25.00,0.00)

.همانطور که در شکل بالا می بینید با استفاده از این متود می توانید پیکان خود را رو به جلو حرکت دهید

نکته* : می توانید به جای استفاده از forward از دو حرف اختصاری fd نیز استفاده نمایید.

به صورت مثال :

import turtle

turtle.fd(25)

 


 • turtle.back(distance)
 • turtle.bk(distance)
 • turtle.backward(distance)

نکته* : پارامتر distance یک عدد صحیح می باشد .

توضیح متود :

با استفاده از این دستور پیکان در هر جهتی که باشد رو به عقب همان جهت حرکت خواهد کرد . به طور مثال :

import turtle

turtle.backward(30)
turtle.position()


 • turtle.right(angle)
 • turtle.rt(angle)

angle = زاویه

پارامتر : نوع پارامتر ورودی باید یک عدد صحیح باشد.

توضیح متود :

شما می توانید بر اساس زاویه ای که با استفاده از این متود به نرم افزار می دهید نوک پیکان خود را با استفاده از پارامتر ورودی ( همان عدد صحیح ) بر اساس درجه و یا رادیان بچرخانید . توجه داشته باشید عددی که شما به نرم افزار می هید به صورت پیش فرض بر اساس درجه محاسبه می شود .

به کد زیر توجه کنید :

import turtle

turtle.rt(90)
turtle.fd(100)
turtle.rt(90)
turtle.fd(100)

نکته*: توجه داشته باشید که شما هر عددی را وارد نمایید پیکان به سمت راست گردش می کند.


 • turtle.left(angle)
 • turtle.lt(angle)

angle = زاویه

پارامتر : نوع پارامتر ورودی باید یک عدد صحیح باشد.

توضیح متود :

شما می توانید بر اساس زاویه ای که با استفاده از این متود به نرم افزار می دهید نوک پیکان خود را با استفاده از پارامتر ورودی ( همان عدد صحیح ) بر اساس درجه و یا رادیان بچرخانید . توجه داشته باشید عددی که شما به نرم افزار می هید به صورت پیش فرض بر اساس درجه محاسبه می شود .

به کد زیر توجه کنید :

 

import turtle 

turtle.lt(90) 
turtle.fd(100) 
turtle.lt(90) 
turtle.fd(100)

 

نکته*: توجه داشته باشید که شما هر عددی را وارد نمایید پیکان به سمت چپ گردش می کند.

 


 • turtle.goto(x, y=None)
 • turtle.setpos(x, y=None)
 • turtle.setposition(x, y=None)

پارامتر ها‌:

x = این پارامتر باید به صورت یک عدد جفت برای نرم افزار تعریف شود به صورت مثال : (60,30)

y = می توانید در این پارامتر یک عدد و یا خالی بگذارید.

توضیح متود :

شما می توانید با استفاده از این متود یک حالت معلق برای انتقال پیکان خود به محلی دیگر ایجاد کنید .

به کد زیر توجه کنید :

import turtle 
 
# forward turtle by 100
turtle.forward(100)
 
# stamp the turtle shape
turtle.stamp()
 
# set the position by using setpos()
turtle.up()
turtle.setpos(-50,50)
turtle.down()
 
# forward turtle by 100
turtle.forward(100)
 
# stamp the turtle shape
turtle.stamp()
 
# set the position by using goto()
turtle.up()
turtle.goto(-50,-50)
turtle.down()
 
# forward turtle by 100
turtle.forward(100)

 

نمونه کد دوم :

# import package
import turtle 
 
# method to raw pattern
# of circle with rad radius
def draw(rad):
   
  # draw circle
  turtle.circle(rad)
   
  # set the position by using setpos()
  turtle.up()
  turtle.setpos(0,-rad)
  turtle.down()
 
# loop for pattern
for i in range(5):
  draw(20+20*i)


 توجه ! ! ! کاربر گرامی !!!

ادامه  دسترسی شما به این مقاله محدود شده است، شما باید برای دریافت کامل مقاله از سیستم عضویت ویژه استفاده کنید در غیر این صورت نمی توانید به محتویات کامل این مقاله دسترسی داشته باشید .


منبع :

 

مقالات مرتبط :

 1. turtle چیست ؟ برنامه نویسی گرافیکی با پایتون
 2. متود Monte Carlo
 3. آموزش MongoDB + بخش دوم
 4. 15 پروژه پایتون برای مبتدی ها
 5. آموزش رابط گرافیکی پایتون TKinter

محمدرضا حسنی

224 مطلب منتشر شده

دانش آموخته رشته فناوری اطلاعات / موسس پایتونی ها

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب پرمخاطب پایتونی ها

Keras

کتابخانه Keras

2
دقیـقه مطالعه
ادامه ...

محصولات فروش پایتونی ها

%60
تخفیف

آموزش فیگما (Figma)

30,000 تومان
3
%69
تخفیف

آموزش برنامه نویسی پایتون

35,000 تومان
2