021-71053903 [email protected] پشتیبانی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 16

21 سوال استخدامی SQL برای تازه کار ها

اگر در حال آماده شدن برای یک مصاحبه SQL در آینده هستید، در جای مناسبی هستید! در این پست در مورد سوالات مصاحبه SQL که به بخش های مختلفی تقسیم شده است به سوالات مهمی در مورد مصاحبه مر پردازیم. فرقی نمی‌کند تازه‌ کار، توسعه‌دهنده یا یک حرفه‌ای هستید، سؤالات مصاحبه SQL سعی می کند که نیازهای شما را برآورده می‌کند و به شما در انجام مصاحبه کمک می‌کند و استخدام کمک کند.

 

پس بیاید شروع کنیم!!

 

فهرست مطالب پنهان
1 سوالات مصاحبه SQL برای تازه کارها

سوالات مصاحبه SQL برای تازه کارها

1. پایگاه داده چیست؟

پایگاه داده سیستمی است که به جمع آوری، ذخیره و بازیابی داده ها کمک می کند. پایگاه های داده می توانند پیچیده باشند و چنین پایگاه هایی با استفاده از روش های طراحی و مدل سازی توسعه می یابند.

 

2. DBMS چیست؟

DBMS مخفف سیستم مدیریت پایگاه داده است که مسئولیت ایجاد، به روز رسانی و مدیریت پایگاه داده را بر عهده دارد.

 

 

3. RDBMS چیست؟ چه تفاوتی با DBMS دارد؟

RDBMS مخفف Relational Database Management System است که داده ها را در قالب مجموعه ای از جداول ذخیره می کند و می توان روابطی بین فیلدهای مشترک این جداول تعریف کرد.

 

 

4. SQL چیست؟

SQL مخفف Structured Query Language است. این زبان اصلی برای تعامل با پایگاه های داده است. با کمک SQL می‌توانیم داده‌ها را از پایگاه داده استخراج کنیم، این داده‌ها را اصلاح کنیم و همچنین هر زمان که نیاز باشد، آن‌ها را به‌روزرسانی کنیم. این زبان پرس و جو همیشه سبز است و به طور گسترده در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، اگر یک شرکت سوابقی از تمام جزئیات کارمندان خود در پایگاه داده داشته باشد. با کمک SQL، همه این داده ها را می توان برای یافتن بینش های ارزشمند در یک بازه زمانی کوتاه جستجو کرد.

 

5. چگونه یک جدول در SQL ایجاد کنیم؟

دستور ایجاد جدول در sql بسیار ساده است:

 CREATE TABLE table_name (
  column1 datatype,
  column2 datatype,
  column3 datatype,
  ....
);

 

ما با دادن کلمات کلیدی، CREATE TABLE، شروع می کنیم، سپس نام جدول را می دهیم. پس از آن در پرانتز، تمام ستون ها را به همراه نوع داده آنها فهرست می کنیم.

به عنوان مثال، اگر بخواهیم یک جدول کارمند ساده ایجاد کنیم:

CREATE TABLE employee (
  name varchar(25),
  age int,
  gender varchar(25),
  ....
);

 

6. چگونه یک جدول را در SQL حذف کنیم؟

دو راه برای حذف جدول از sql وجود دارد: DROP و TRUNCATE. دستور DROP TABLE برای حذف کامل جدول از پایگاه داده استفاده می شود. این دستور است:

DROP TABLE جدول_نام;

دستور بالا تمام داده های موجود در جدول به همراه خود جدول را به طور کامل حذف می کند.

اما اگر بخواهیم فقط داده های موجود در جدول و نه خود جدول را حذف کنیم، از دستور truncate استفاده می کنیم:

DROP TABLE table_name ;

 

7. چگونه نام جدول را در SQL تغییر دهیم؟

این دستور برای تغییر نام جدول در SQL است:

ALTER TABLE table_name

RENAME TO new_table_name;

با دادن کلیدواژه‌های ALTER TABLE شروع می‌کنیم، سپس با دادن نام اصلی جدول آن را دنبال می‌کنیم، پس از آن، کلیدواژه‌های RENAME TO را وارد می‌کنیم و در نهایت نام جدول جدید را می‌دهیم.

به عنوان مثال، اگر بخواهیم جدول “employee” را به “employee_information” تغییر دهیم، این دستور خواهد بود:

ALTER TABLE employee

RENAME TO employee_information;

 

 

8. چگونه یک ردیف را در SQL حذف کنیم؟

ما از کوئری DELETE برای حذف ردیف های موجود از جدول استفاده خواهیم کرد:

DELETE FROM table_name

WHERE [condition];

 

ما با دادن کلیدواژه‌های DELETE FROM شروع می‌کنیم، سپس نام جدول را می‌دهیم، بعد از آن عبارت WHERE را می‌دهیم و شرطی را می‌دهیم که بر اساس آن می‌خواهیم یک ردیف را حذف کنیم.

به عنوان مثال، از جدول کارمند، اگر بخواهیم تمام ردیف هایی را که سن کارمند برابر با 25 است حذف کنیم، این دستور را خواهد داشت:

DELETE FROM employee

WHERE [age=25];

 

9. چگونه یک پایگاه داده در SQL ایجاد کنیم؟

پایگاه داده یک مخزن در sql است که می تواند از چندین جدول تشکیل شده باشد.

این دستور ایجاد پایگاه داده در sql خواهد بود:

CREATE DATABASE database_name.

 

10. Normalization در SQL چیست؟

نرمال سازی برای تجزیه یک جدول بزرگتر و پیچیده به جدول ساده و کوچکتر استفاده می شود. این به ما در حذف تمام داده های اضافی کمک می کند.

به طور کلی، در یک جدول، اطلاعات اضافی زیادی خواهیم داشت که مورد نیاز نیست، بنابراین بهتر است این جدول پیچیده را به چندین جدول کوچکتر که فقط حاوی اطلاعات منحصر به فرد است، تقسیم کنیم.

اول فرم عادی :

یک طرح رابطه در 1NF است، اگر و فقط اگر:

 • همه صفات موجود در رابطه اتمی هستند (مقدار غیر قابل تقسیم)
 • و هیچ عنصر یا گروهی از عناصر تکرار شونده وجود ندارد.

دوم فرم عادی :

یک رابطه در 2NF گفته می شود، اگر و فقط اگر:

این در فرم 1 عادی است.

هیچ وابستگی جزئی بین ویژگی‌های غیرکلیدی و ویژگی‌های کلیدی وجود ندارد.

فرم عادی سوم:

یک رابطه R در 3NF گفته می شود اگر و فقط اگر:

این در 2NF است.

هیچ وابستگی گذرا بین ویژگی‌های غیرکلیدی و ویژگی‌های کلیدی از طریق یک ویژگی غیرکلیدی دیگر وجود ندارد.

 

11. join در SQL چیست؟

Join ها برای ترکیب ردیف های دو یا چند جدول بر اساس ستون مرتبط بین آنها استفاده می شوند.

انواع اتصالات:

 • INNER JOIN : هنگامی که در هر دو جدول مطابقت وجود دارد، سطرها را برمی‌گرداند.
 • LEFT JOIN : تمام ردیف‌ها را از جدول سمت چپ برمی‌گرداند، حتی اگر هیچ منطبقی در جدول سمت راست وجود نداشته باشد.
 • RIGHT JOIN : همه ردیف‌ها را از جدول سمت راست برمی‌گرداند، حتی اگر هیچ منطبقی در جدول سمت چپ وجود نداشته باشد.
 • FULL OUTER JOIN : هنگامی که در یکی از جدول ها مطابقت وجود دارد، ردیف ها را برمی گرداند.
 • SELF JOIN : برای پیوستن یک جدول به خود به گونه ای استفاده می شود که گویی جدول دو جدول است، حداقل یک جدول را به طور موقت در دستور SQL تغییر نام می دهد.
 • CARTESIAN JOIN (CROSS JOIN) : حاصل ضرب دکارتی مجموعه رکوردها را از دو یا چند جدول به هم پیوسته برمی‌گرداند.

 

INNER JOIN:

JOIN داخلی یک جدول نتیجه جدید را با ترکیب مقادیر ستون دو جدول (جدول 1 و جدول 2) بر اساس گزاره الحاق ایجاد می کند. پرس و جو هر ردیف از جدول 1 را با هر ردیف از جدول 2 مقایسه می کند تا تمام جفت ردیف هایی را که گزاره الحاق را برآورده می کنند، بیابد.

SELECT table1.col1, table2.col2,…, table1.coln
FROM table1
INNER JOIN table2
ON table1.commonfield = table2.commonfield;

 

LEFT JOIN:

LEFT JOIN تمام مقادیر جدول سمت چپ را به اضافه مقادیر منطبق از جدول سمت راست یا NULL در صورت عدم وجود محمول الحاقی منطبق برمی گرداند.

SELECT table1.col1, table2.col2,…, table1.coln
FROM table1
LEFT JOIN table2
ON table1.commonfield = table2.commonfield;

 

RIGHT JOIN:

RIGHT JOIN همه مقادیر را از جدول سمت راست، به اضافه مقادیر منطبق از جدول سمت چپ یا NULL را در صورت عدم وجود محمول پیوسته برمی‌گرداند.

SELECT table1.col1, table2.col2,…, table1.coln
FROM table1
RIGHT JOIN table2
ON table1.commonfield = table2.commonfield;

 

 

FULL OUTER JOIN:

FULL OUTER JOIN نتایج هر دو اتصال بیرونی چپ و راست را ترکیب می کند. جدول پیوست شده شامل تمام رکوردهای هر دو جدول است و NULL ها را برای موارد از دست رفته در هر دو طرف پر می کند.

SELECT table1.col1, table2.col2,…, table1.coln
FROM table1
Left JOIN table2
ON table1.commonfield = table2.commonfield;
Union
SELECT table1.col1, table2.col2,…, table1.coln
FROM table1
Right JOIN table2
ON table1.commonfield = table2.commonfield;

 

SELF JOIN:

SELF JOIN یک جدول را به خود می پیوندد. تغییر نام موقت حداقل یک جدول در دستور SQL.

SELECT a.col1, b.col2,..., a.coln
FROM table1 a, table1 b
WHERE a.commonfield = b.commonfield;

 

12. سرور SQL چیست؟

برای اینکه بفهمیم SQL Server دقیقا چیست، باید بدانیم DBMS و RDBMS چیست. DBMS مخفف سیستم مدیریت پایگاه داده است. هنگامی که ما یک پایگاه داده بزرگ با خود داریم، به یک سیستم مدیریت مناسب نیاز داریم که به ما در سازماندهی این پایگاه داده کمک کند. 4 نوع سیستم مدیریت پایگاه داده وجود دارد:

 • Hierarchical
 • Network
 • Relational
 • Object-Oriented.
 • بر اساس سلسله مراتب
 • شبکه
 • رابطه ای
 • شی گرا.

از بین این سیستم های مدیریت پایگاه داده، SQL Server در دسته سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای قرار می گیرد. پایگاه داده رابطه ای به پایگاه داده ای اطلاق می شود که داده ها را در قالبی ساختاریافته با استفاده از سطرها و ستون ها ذخیره می کند. این امر مکان یابی و دسترسی به مقادیر خاص در پایگاه داده را آسان تر می کند. “رابطه ای” است زیرا مقادیر درون هر جدول به یکدیگر مرتبط هستند. ساختار رابطه ای امکان اجرای پرس و جو در چندین جدول را به طور همزمان فراهم می کند.

 

13. چگونه تاریخ را در SQL وارد کنیم؟

اگر RDBMS MYSQL است، به این صورت می توانیم تاریخ را وارد کنیم:

“INSERT INTO tablename (col_name, col_date) VALUES (‘DATE: Manual Date’, ‘2020-9-10’)”;

 

 

14. کلید اصلی Primary Key در SQL چیست؟

کلید اولیه یک محدودیت در SQL است. بنابراین، قبل از اینکه بفهمیم یک کلید اصلی دقیقا چیست، بیایید بفهمیم که دقیقاً یک محدودیت در SQL چیست. محدودیت ها قوانینی هستند که بر روی ستون های داده روی یک جدول اعمال می شوند. اینها برای محدود کردن نوع داده‌هایی که می‌توانند در جدول قرار گیرند استفاده می‌شوند. محدودیت ها می توانند سطح ستون یا جدول باشند.

بیایید به انواع مختلفی از محدودیت های موجود در SQL نگاه کنیم:

Constraint Description
NOT NULL Ensures that a column cannot have a NULL value.
DEFAULT Provides a default value for a column when none is specified.
UNIQUE Ensures that all the values in a column are different
PRIMARY Uniquely identifies each row/record in a database table
FOREIGN Uniquely identifies a row/record in any another database table
CHECK The CHECK constraint ensures that all values in a column satisfy certain    conditions.
INDEX Used to create and retrieve data from the database very quickly.

 

شما می توانید محدودیت کلید اولیه را ترکیبی از محدودیت UNIQUE و NOT NULL در نظر بگیرید. این بدان معناست که اگر یک ستون به عنوان کلید اصلی تنظیم شود، این ستون خاص نمی تواند هیچ مقدار تهی در آن وجود داشته باشد و همچنین تمام مقادیر موجود در این ستون باید منحصر به فرد باشند.

 

15. چگونه جداول را در SQL مشاهده کنم؟

برای مشاهده جداول در SQL، تنها کاری که باید انجام دهید این است که این دستور را بدهید:

Show tables;

 

 

16. PL/SQL چیست؟

PL SQL مخفف عبارت Procedural language constructs برای زبان پرس و جوی ساختاریافته است. PL SQL توسط Oracle برای غلبه بر محدودیت های sql ساده معرفی شد. بنابراین، pl sql رویکرد زبان رویه‌ای را به sql وانیلی ساده اضافه می‌کند.

نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که pl sql فقط برای پایگاه های داده اوراکل است. اگر پایگاه داده Oracle ندارید، نمی توانید با PL SQL کار کنید.

در حالی که با کمک sql قادر به پرس و جوهای DDL و DML بودیم، با کمک PL SQL قادر خواهیم بود توابع، تریگرها و سایر ساختارهای رویه ای ایجاد کنیم.

 

 

17. MYSQL چیست؟

برای اینکه دقیقاً MYSQL چیست، باید بدانیم DBMS و RDBMS چیست. DBMS مخفف سیستم مدیریت پایگاه داده است. هنگامی که ما یک پایگاه داده بزرگ با خود داریم، به یک سیستم مدیریت مناسب نیاز داریم که به ما در سازماندهی این پایگاه داده کمک کند. 4 نوع سیستم مدیریت پایگاه داده وجود دارد:

 • Hierarchical
 • Network
 • Relational
 • Object – Oriented.

از بین این سیستم های مدیریت پایگاه داده، MYSQL در دسته سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای قرار می گیرد. پایگاه داده رابطه ای به پایگاه داده ای اطلاق می شود که داده ها را در قالبی ساختاریافته با استفاده از سطرها و ستون ها ذخیره می کند. این امر مکان یابی و دسترسی به مقادیر خاص در پایگاه داده را آسان تر می کند. “رابطه ای” است زیرا مقادیر درون هر جدول به یکدیگر مرتبط هستند. ساختار رابطه ای امکان اجرای پرس و جو در چندین جدول را به طور همزمان فراهم می کند.

 

 

15. چگونه می توانم تمام جداول را در SQL ببینم؟

سیستم های مدیریت پایگاه داده های مختلف پرس و جوهای مختلفی برای دیدن همه جداول دارند.

برای دیدن همه جداول در MYSQL، باید از این کوئری استفاده کنیم:

show tables;

 

به این ترتیب می‌توانیم همه جداول را در ORACLE ببینیم:

SELECT 
  table_name
FROM
  User_tables;

 

به این صورت می توانیم تمام جداول را در SQL Server استخراج کنیم:

SELECT 
  *
FROM
  Information_schema.tables;

 

18. ETL در SQL چیست؟

ETL مخفف عبارت Extract, Transform and Load است. این یک فرآیند سه مرحله ای است که در آن باید با استخراج داده ها از منابع شروع کنیم. هنگامی که داده ها را از منابع مختلف جمع آوری می کنیم، آنچه در اختیار داریم داده های خام است. این داده های خام باید به فرمت مرتب تبدیل شوند، که در مرحله دوم خواهد آمد. در نهایت، ما باید این داده های مرتب را در ابزارهایی بارگذاری کنیم که به ما در یافتن بینش کمک می کند.

 

 

17. چگونه SQL را نصب کنیم؟

SQL مخفف Structured Query Language است و چیزی نیست که بتوانید آن را نصب کنید. برای پیاده سازی پرس و جوهای sql، به یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای نیاز دارید. انواع مختلفی از سیستم های مدیریت پایگاه داده رابطه ای وجود دارد مانند:

 • ORACLE
 • MYSQL
 • SQL Server

از این رو، برای پیاده سازی کوئری های sql، باید هر یک از این سیستم های مدیریت پایگاه داده رابطه ای را نصب کنیم.

 

 

18. دستور به روز رسانی در SQL چیست؟

دستور به روز رسانی تحت بخش DML (زبان دستکاری داده ها) sql قرار می گیرد و برای به روز رسانی داده های موجود در جدول استفاده می شود.

به روز رسانی کارکنان

SET last_name=‘Cohen’

WHERE employee_id=101;

 

با این دستور به روز رسانی، نام خانوادگی کارمند را تغییر می دهم.

 

19. چگونه نام ستون را در SQL Server تغییر نام دهیم؟

وقتی صحبت از SQL Server می شود، تغییر نام ستون با کمک دستور ALTER TABLE امکان پذیر نیست، باید از sp_rename استفاده کنیم.

 

 

20. انواع پرس و جوهای SQL چیست؟

ما چهار نوع پرس و جوی SQL داریم:

 • DDL (زبان تعریف داده): ایجاد اشیا
 • DML (زبان دستکاری داده ها): دستکاری داده ها
 • DCL (زبان کنترل داده): تخصیص و حذف مجوزها
 • TCL (زبان کنترل تراکنش): ذخیره و بازیابی تغییرات در پایگاه داده
 • DDL (Data Definition Language): the creation of objects
 • DML (Data Manipulation Language): manipulation of data
 • DCL (Data Control Language): assignment and removal of permissions
 • TCL (Transaction Control Language): saving and restoring changes to a database

بیایید به دستورات مختلف تحت DDL نگاه کنیم:

Command Description
CREATE Create objects in the database
ALTER Alters the structure of the database object
DROP Delete objects from the database
TRUNCATE Remove all records from a table permanently
COMMENT Add comments to the data dictionary
RENAME Rename an object

 

 

21. برای نمایش تعداد کارکنان شاغل در هر منطقه یک Query بنویسید؟

SELECT region, COUNT(gender) FROM employee GROUP BY region;

 

 

22. Nested Triggers چیست؟

تریگرها ممکن است DML را با استفاده از دستورات INSERT، UPDATE و DELETE پیاده سازی کنند. این محرک‌ها که حاوی DML هستند و محرک‌های دیگری را برای اصلاح داده‌ها پیدا می‌کنند، Nested Triggers نامیده می‌شوند.

 

 

23. پرس و جوی SQL را بنویسید تا اسامی کارمندانی که حقوقشان بیشتر از 20000 یا مساوی آن و کمتر یا مساوی 10000 باشد را دریافت کنید.

با استفاده از BETWEEN در بند Where، می‌توانیم شناسه کارمندان کارمندان با حقوق >= 20000 و <=10000 را بازیابی کنیم. SELECT Name Full FROM EmployeeDetails WHERE EmpId IN (انتخاب EmpId FROM EmployeeSalary که در آن حقوق بین 5000 و 10000)

 

 

24. با توجه به جدولی که Employee دارای ستون های empName و empId است، نتیجه پرس و جوی SQL زیر چه خواهد بود؟ empName را از دستور کارمند 2 صعودی انتخاب کنید.

“Order by 2” زمانی معتبر است که حداقل 2 ستون در دستور SELECT استفاده شده باشد. در اینجا این پرس و جو خطا خواهد کرد زیرا فقط یک ستون در دستور SELECT استفاده می شود.

 

 

25. OLTP چیست؟

OLTP مخفف عبارت Online Transaction Processing است. و یک کلاس از نرم افزارهای کاربردی است که قادر به پشتیبانی از برنامه های تراکنش محور هستند. یک ویژگی اساسی یک سیستم OLTP توانایی آن در حفظ همزمانی است.

 

 

26. یکپارچگی داده چیست؟

یکپارچگی داده تضمین صحت و ثبات داده ها در کل چرخه عمر آن است و یک جنبه حیاتی برای طراحی، پیاده سازی و استفاده از هر سیستمی است که داده ها را ذخیره، پردازش یا بازیابی می کند. همچنین محدودیت‌های یکپارچگی را برای اعمال قوانین تجاری بر روی داده‌ها در هنگام ورود به برنامه یا پایگاه داده تعریف می‌کند.

 

 

27. OLAP چیست؟

OLAP مخفف عبارت Online Analytical Processing است. و دسته ای از برنامه های نرم افزاری که با فراوانی نسبتاً کم تراکنش های آنلاین مشخص می شوند. پرس و جوها اغلب بسیار پیچیده هستند و شامل مجموعه ای از انباشته ها می شوند.

 

 

28. اطلاعات Constraint را از جدول بیابید؟

زمان های زیادی وجود دارد که کاربر نیاز به یافتن اطلاعات محدودیت های خاص جدول دارد. پرس و جوهای زیر مفید هستند، SELECT * From User_Constraints; SELECT * FROM User_Cons_Columns.

 

29. آیا می توانید لیست کارمندان با حقوق مشابه را دریافت کنید؟

e.empid،e.empname،e.salary متمایز را از کارمند e، کارمند e1 که e.salary =e1.salary و e.empid != e1.empid انتخاب کنید

 

 

30. جایگزینی برای عبارت TOP در SQL چیست؟

1. تابع ROWCOUNT
2. تعداد ردیف 3 را تنظیم کنید
3. * را از دستور کارمندان با empid desc انتخاب کنید تعداد ردیف 0 را تنظیم کنید

 

 

31. آیا عبارت زیر خطا می دهد یا 0 به عنوان خروجی؟ SELECT AVG (NULL)

Error. Operand data type NULL is invalid for Avg operator.

 

 

32. حاصل ضرب دکارتی جدول چیست؟

خروجی Cross Join محصول دکارتی نامیده می شود. سطرهایی را برمی گرداند که هر ردیف از جدول اول را با هر ردیف از جدول دوم ترکیب می کند. به عنوان مثال، اگر دو جدول 15 و 20 ستونی را به هم بپیوندیم حاصل ضرب دکارتی دو جدول برابر با 300×20=15 سطر خواهد بود.

 

 

33.Schema در SQL چیست؟

پایگاه داده ما از تعداد زیادی موجودیت مختلف مانند جداول، رویه های ذخیره شده، توابع، صاحبان پایگاه داده و غیره تشکیل شده است. برای درک چگونگی تعامل همه این موجودات مختلف، به کمک طرحواره نیاز داریم. بنابراین، شما می توانید طرح واره را رابطه منطقی بین تمام موجودات مختلف موجود در پایگاه داده در نظر بگیرید.

 

هنگامی که ما درک روشنی از طرحواره داشته باشیم، این به روش های زیادی کمک می کند:

 • ما می توانیم تصمیم بگیریم که کدام کاربر به کدام جداول در پایگاه داده دسترسی داشته باشد.
 • ما می توانیم روابط جدید بین موجودیت های مختلف در پایگاه داده را اصلاح یا اضافه کنیم.

 

به طور کلی، شما می توانید یک طرح واره را به عنوان یک طرح اولیه برای پایگاه داده در نظر بگیرید که به شما تصویر کاملی از نحوه تعامل اشیاء مختلف با یکدیگر و دسترسی کاربران به موجودیت های مختلف ارائه می دهد.

 

34. عبارت WHERE در SQL چیست؟

بند “Where” برای استخراج عناصر از جدول بر اساس یک شرط استفاده می شود.

بیایید بگوییم، ما یک جدول مانند این داریم:

حال، اگر می‌خواهید تمام رکوردهای «جایی» را استخراج کنید که مقدار «Sepal.Length» بزرگ‌تر از 6 است، می‌توانید از یک کوئری مانند زیر استفاده کنید:

select * from iris where Sepal.Length>6

همانطور که می بینید، ما تمام رکوردها را استخراج کرده ایم که مقدار “Sepal.Length” بیشتر از 6 است.

به طور مشابه، اگر می‌خواهید همه رکوردهایی را که در آن «Species» ویرجینیا است استخراج کنید، این پرس و جو خواهد بود:

select * from iris where Species=’virginica’

 

35. چگونه یک ستون را در SQL حذف کنیم؟

برای حذف یک ستون در SQL از روش DROP COLUMN استفاده می کنیم:

کارمندان ALTER TABLE

DROP COLUMN age;

 

 

با دادن کلیدواژه های ALTER TABLE شروع می کنیم، سپس نام جدول را می دهیم، پس از آن کلمات کلیدی DROP COLUMN را می دهیم و در نهایت نام ستونی را که می خواهیم حذف کنیم، می دهیم.

 

36. کلید یکتا در SQL چیست؟

 

Unique Key یک محدودیت در SQL است. بنابراین، قبل از اینکه بفهمیم یک کلید اصلی دقیقا چیست، بیایید بفهمیم که دقیقاً یک محدودیت در SQL چیست. محدودیت ها قوانینی هستند که بر روی ستون های داده روی یک جدول اعمال می شوند. اینها برای محدود کردن نوع داده‌هایی که می‌توانند در جدول قرار گیرند استفاده می‌شوند. محدودیت ها می توانند سطح ستون یا جدول باشند.

 

کلید منحصر به فرد:

هر زمان که محدودیت کلید یکتا را به یک ستون می دهیم، به این معنی است که ستون نمی تواند مقادیر تکراری در آن وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، تمام رکوردهای موجود در این ستون باید منحصر به فرد باشند.

 

37. چگونه با استفاده از عبارت WHERE چند شرط را پیاده سازی کنیم؟

ما می توانیم چندین شرط را با استفاده از عملگرهای AND، OR پیاده سازی کنیم:

SELECT * FROM employees WHERE first_name = ‘Steven’ AND salary <=10000;

در دستور بالا دو شرط می دهیم. شرط تضمین می کند که ما فقط آن دسته از سوابقی را استخراج می کنیم که نام اول کارمند “استیون” است و شرط دوم تضمین می کند که حقوق کارمند کمتر از 10000 دلار باشد. به عبارت دیگر، ما فقط آن سوابق را استخراج می کنیم که نام کوچک کارمند “استیون” است و حقوق این شخص باید کمتر از 10000 دلار باشد.

 

 

محمدرضا حسنی

224 مطلب منتشر شده

دانش آموخته رشته فناوری اطلاعات / موسس پایتونی ها

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات فروش پایتونی ها

%60
تخفیف

آموزش فیگما (Figma)

30,000 تومان
3
%69
تخفیف

آموزش برنامه نویسی پایتون

35,000 تومان
2