021-71053903 [email protected] پشتیبانی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 16
Pratheerth Padmanپراترث یک دانشمند داده

پراترث یک دانشمند داده است که پس از ترکیبی التقاطی از تجربیات آموزشی و کاری وارد این عرصه شده است. او دارای لیسانس ...

درباره مدرس

پراترث یک دانشمند داده است که پس از ترکیبی التقاطی از تجربیات آموزشی و کاری وارد این عرصه شده است. او دارای لیسانس مهندسی در مکاترونیک از هند، کارشناسی ارشد در مدیریت مهندسی از استرالیا و سپس چند سال تجربه کاری به عنوان مهندس تولید در خاورمیانه است. سپس وقتی حشره A.I او را گاز گرفت، همه چیز را رها کرد تا زندگی خود را وقف میدان کند. او در حال حاضر به عنوان یک دانشمند داده بر روی مربیگری، ایجاد دوره و کار آزاد کار می کند.

نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات درباره این مدرس !